Päevakulised toob turvaliselt kohale:  

 Kemmerling                                


17.august 17:00
18. Neljapäevak Nelijärve
Korraldaja:Enn Nuut
Rajameister:Margus Klementsov
Kaart:2014028

Start avatud 17:00..19:30
Finiš avatud kuni 20:30 - hilinejad jäävad pimeda kätte!!!

13 rada: 3..8km, 41 osalusklassi.

Tähistuse algus. Piibe mnt 38-ndalt kilomeetrilt. Tähistuse algusest on võistluskeskusesse veel 1.2km https://goo.gl/maps/zwJtCB4enyM2 

WAZE: waze://?ll=59.274487,25.629730&navigate=yes

Norma eribuss: väljub Balti Jaama maakonnaliinide bussipeatuste platsi vastasservast kell 16:30.  Tagasi Tallinna väljub buss kell 19:30.

Parkimistasu 1.- € korjatakse parklasse sisenemisel ja läheb parkla niitmiskulude katteks. Parkimistasust hoidumiseks metsaveerde parkimine on korraldajate tööst mitte lugupidamine.

Kaart 1:10 000 , h 5m 

Maastikul domineerivad liustikulised pinnavormid - oosid, mõhnastikud ja nende vahel olevad rabad ja sood.  Maastik pakub väga eriilmelisi pinnavorme huvitavate mikroreljeefipesadega. Suurim kõrguste vahe ühel nõlval on 24 meetrit. 

Joostavus varieerub maastiku lõikes palju. Järvede vahelistel oosidel on halb joostavus, kuid tihe teedevõrk. Palju on tuule- ja lumemurdu.  Maastiku lõunapoolsemas osas vahelduvad ilusad, hea joostavusega männimetsad halvasti läbitavate segametsadega. Rabad on hea nähtavuse ja läbitavusega, kuid kõrgete puhmaste ja pehme pinnase tõttu on joostavus keskmine. Sood ja soised metsad on halva ja väga halva joostavusega. Jooksu takistavad tuulemurd ja kõrge taimestik. Küngaste vahelised sood on hiljutiste paduvihmade tagajärjel pisut märjad. Jõge on soovitav ületada ainult silla ja purde kaudu.

LEGENDID

Kõhud täidab Kodused Tooted.

Müügid ja väljapanekud: Skvaier OÜ

Lastehoid ja Tillurada avatud 17:30..20:30


Tallinna Neljapäevakud soovitavad!

 

 XTRogainid